Prihlášky na bakalárske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2021/22

Leibniz, binárny systém

Milá naša budúca študentka, milý náš budúci študent,

prihlášky na nový akademický rok 2021/2022 si na študijný program Aplikovaná informatika môžete podať do 30. apríla 2021.

Aké programovacie jazyky sa naučím na Aplikovanej informatike?

  • Python (Programovanie 1)
  • C (Programovanie 2)
  • C++ (Programovacie techniky)
  • Java (Objektovo-orientované programovanie)
  • Asembler (Mikropočítače a ich programovanie)
  • Programovanie pre kvantové počítače
  • SQL (Databázy)
  • Kotlin (Mobilné výpočty, Android)
  • HTML, CSS, PHP, Angular (WWW)
  • a veľa ďalších: REST API, Hadoop, SPARQL, Apache Kafka…

Musím vedieť programovať už pred príchodom na bakalárske štúdium? Nie, v 1. semestri sa začína s jazykom Python a všetky programovacie techniky sa postupne naučíš. Patrik Zero: Čo programujeme na vysokej škole.

Naučím sa aj umelú inteligenciu? Samozrejme, ponúkame niekoľko predmetov zameraných na Umelú inteligenciu, neurónové siete a aplikačné oblasti ako napr. biometria.

A naučím sa aj základy operačných systémov? Samozrejme,  ponúkame predmet Operačné systémy, ako aj Paralelné a distribuované systémy, kde sa naučíš programovať CUDA.

Ako to vyzerá s ponukou predmetov v oblasti bezpečnosti informačných systémov? Tieto predmety učí najsilnejší tím v Bratislave, ktorý navrhuje riešenia aj pre NATO. V študijnom pláne sú predmety Klasické šifry, Počítačová kriminalita, Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe, Návrh a kryptoanalýza šifier.

A naučím sa aj algoritmy a ich analýzu? Aplikovaná informatika je komplexný študijný program, vyučujeme predmety Analýza a zložitosť algoritmov, Rýchle algoritmy, Automaty a formálne jazyky.

A bude aj fyzika? Nie, ale pre nadšencov počítačových hier ponúkame voliteľný predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách, kde sa naučíš ako vierohodne namodelovať zrážku, deformáciu alebo explóziu tak, aby tvoja hra vyzerala realisticky.

Kde nájdem kompletný zoznam ponúkaných predmetov? Študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 2020 – 2021.

Aké študijné materiály dostanú v rámci predmetu študenti? Pozri si napr. predmet Programovacie techniky. Ak máš pocit, že C++ už ovládaš, prečítaj si učebný text Krátky úvod do jazyka C++.

Kde nájdem stránky predmetov bakalárskeho štúdia? Niektoré sú na našej stránke bakalárskeho štúdia.

Aké sú platy informatikov na Slovensku? Vysoké a naďalej rastú… Ako informatik si bez problémov nájdeš zamestnanie na Slovensku, alebo v zahraničí.

Dá sa počas štúdia aj športovať? Áno, v priestoroch FEI STU sa nachádza plaváreň, sauna, lezecká stena, telocvične, strelecký klub.

Kde sa môžem prihlásiť? Informácie k podaniu prihlášky sú zverejnené na stránke Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.