Ženy v informatike (2) – Grace M. Hopper

Jednou z najinšpiratívnejších žien vo svete počítačov a technológií je bezpochyby Grace Murray Hopperová. A hoci už zomrela pre takmer tridsiatimi rokmi, jej meno je do dnešných dní synonymom pre úspech ženy v mužskom svete. Grace Hopperová sa narodila v New Yorku 9.decembra 1906. Študovala matematiku na Vassar College, súkromnej vysokej školy neďaleko New Yorku. Svoje štúdium dokončila na Yaleovej univerzite a v roku 1934 tu dosiahla aj titul PhD. Po štúdium učila na Vassar College matematiku, ale jej túžbou bolo vstúpiť do americkej armády. Bohužiaľ ju armáda kvôli jej veku odmietla, a tak skúsila šťastie v námorníctve, kam ju prijali pred koncom druhej svetovej vojny. V námorníctve mohla naplno ukázať svoj talent. Počas svojej aktívnej kariéry v námorníctve pracovala Grace na projekte počítaču Mark I v spolupráci v Hardvardskou univerzitou. Napísala odbornú prácu s názvom A manual of Operation for the Automatic Sequence Controlled Calculator (1946), ktorá opisoval ako Mark I pracoval a ako mal počítač fungovať. Po vojne bola prepustená z aktívnej služby, ale aj naďalej spolupracovala na vývoji počítačov Mark II a Mark III.  V roku 1949 nastúpila do firmy Eckert-Mauchly Computer Corporation, kde pracovala na projekte prvého sériovo vyrábaného počítača UNIVAC I. O rok neskôr firmu prebrala spoločnosť Remington Rand Corporation. Grace Hopperová viedla oddelenie pre automatické programovanie, vytvorila tu prvý prekladač, tzv. Prekladač A-0. Spolu so svojím tímov vyvinula aj prvý anglický kompilátor Flow-Matic. Grace verila, že programy majú byť písané v prirodzenom jazyku, akým je napríklad angličtina a nie v strojovom kóde. Jej kompilátor prevádzal anglické výrazy do strojového kódu, aby tomu počítače rozumeli. Na jar 1960 bol predstavený programovací jazyk COBOL (Common-Business-oriented language), presnejšie COBOL-60 . Výrazný podiel práce na tomto jazyku mala práve Grace Hopperová a jej prvý kompilátor Flow-Matic, ktorý spolu s programovacím jazykom COMTRAN od IBM, tvoril základ pre COBOL. Do dôchodku odišla Grace Hopperová dvakrát. Prvý raz v roku 1966, ale hneď o rok ju námorníctvo požiadalo, aby pomohla s realizáciou námorných počítačových jazykov. Definitívne do dôchodku odišla až v 1986, ale aj potom pôsobila ako konzultantka až do svojej smrti 1.1.1992. 

                                                  

Zaujímavosti:  

  • Mala prezývku Amazing Grace 
  • Za svoj život dostala 90 ocenení a 40 čestných doktorátov 
  • Ako prvá žena v histórii dosiahla hodnosť kontra admirála v zálohe
  • Od 1971 je udeľovaná cena Grace Murray Hopper Award
  • 1973 dostala titul čestného člena britskej počítačovej spoločnosti ako prvá a jediná žena
  • 1979 obdržala cenu W.Wallace Mc.Dowella
  • Je po nej pomenovaný asteroid 5773 Hopper 
  • Google v lete 2020 pomenoval po nej podmorský kábel medzi Európou a USA  
  • Chybne sa traduje, že vymyslela označenie programátorskej chyby v ang. bug. Len použila už zavedený výraz aj v oblasti informatiky, keď objavila mŕtveho nočného motýľa v utrobách počítača Mark II
 

Zdroj: wikipedia.org, britannica.com