Dátum

25 mája, 2021

Pripravujeme nový predmet Funkcionálne programovanie

Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s funkcionálnym programovaním, jazykom Haskell a Glasgow Haskell kompilátorom. Študent po absolvovaní predmetu nadobudne podrobné vedomosti o funkcionálnom jazyku Haskell, bude vedieť programovať funkcionálne, porozumie rozdielom medzi funkcionálnymi a imperatívnymi programovacími jazykmi. Jazyk Haskell je používaný ako jazyk kryptomeny Cardano, ako aj v iných projektoch. Predmet je plánovaný pre...

Prihlášky na inžinierske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2021/22

Vieš, že výška vlny sa dá modelovať pomocou Rayleigovho rozdelenia? Návrh počítačových hier je jednou z najzaujímavejších oblastí informatiky, ktorá sa ale nezaobíde bez znalosti fyzikálneho modelovania. Game engine musí byť nielen rýchly, ale aj vierohodný tak, aby sa vlna správala ako vlna. A preto pripravujeme nový výberový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách, kde...