Pripravujeme nový predmet Funkcionálne programovanie

Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s funkcionálnym programovaním, jazykom Haskell a Glasgow Haskell kompilátorom. Študent po absolvovaní predmetu nadobudne podrobné vedomosti o funkcionálnom jazyku Haskell, bude vedieť programovať funkcionálne, porozumie rozdielom medzi funkcionálnymi a imperatívnymi programovacími jazykmi.

Jazyk Haskell je používaný ako jazyk kryptomeny Cardano, ako aj v iných projektoch.

Predmet je plánovaný pre študentov inžinierskeho stupňa ako povinne voliteľný predmet v 1. ročníku.

Ak máte k novému predmetu nejaké otázky, neváhajte a kontaktujte Martina Drozdu.

Online literatúra:

Miran Lipovača. Learn You a Haskell for Great Good!
Bryan O’Sullivan, Don Stewart, and John Goerzen. Real World Haskell.