Štátne skúšky inžinierskeho stupňa v akademickom roku 2020/2021

Štátne skúšky inžinierskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky prebehnú v dňoch 7.-10.6.2021.

Začiatky komisií sú podľa priloženého harmonogramu.

Rozdelenie do jednotlivých komisií si študenti nájdu v AIS alebo TU

Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné, nájdete v predmete Štátna skúška Ing.

Podrobnosti k štátnym skúškam nájdete aj v aktualitách na fakultnej stránke.

Prístup pre verejnosť (komisia 5 a 11): Ak máte STU GSuite účet môžete sa pripojiť na vysielanie cez zverejnené Google meet linky kedykoľvek. Ak nemáte STU GSuite účet, pripojte sa na zverejnenú linku 5 minút pred začiatkom konania a tajomník vám potvrdí vstup na vysielanie. Počas pripojenia je potrebné sa riadiť inštrukciami tajomníka a predsedu komisie.

Študijný program Dátum a čas konania Linka pre pripojenie k online štátnej skúške Členovia komisie
I-API Aplikovaná informatika
Komisia 1
7.6.2021  8:30:00 https://meet.google.com/ywq-hdkz-ceg predseda:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

podpredseda:
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

členovia:
doc. Ing. Erik Kučera, PhD.
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Ing. Viliam Hromada, PhD.

tajomník:
Ing. Peter Švec

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 2
7.6.2021  8:30:00 https://meet.google.com/gyt-mzut-vqo predseda:
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

podpredseda:
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

členovia:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Ing. Ivana Budinská, PhD.
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.

tajomník:
Ing. Vanesa Andicsová

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 3
7.6.2021  8:30:00 https://meet.google.com/upk-csms-hsj predseda:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

podpredseda:
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

členovia:
doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Ing. Eugen Antal, PhD.
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
RNDr. Martin Nehéz, PhD.

tajomník:
Ing. Jakub Kovář

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 4
8.6.2021  8:30:00 https://meet.google.com/foy-mmcf-etm predseda:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

podpredseda:
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

členovia:
RNDr. Karla Čipková, PhD.
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
RNDr. Martin Nehéz, PhD.

tajomník:
Ing. Milan Mladoniczky

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 5
8.6.2021  8:30:00 https://meet.google.com/awo-tpzb-vdk predseda:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

podpredseda:
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

členovia:
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Ing. Viliam Hromada, PhD.
Mgr. Michal Mikuš, PhD.
Ing. Zuzana Vargová

tajomník:
Ing. Peter Špaček

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 6
8.6.2021  8:30:00 https://meet.google.com/jfh-dada-zrb predseda:
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

podpredseda:
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

členovia:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Ing. Eugen Antal, PhD.
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
brig.gen. Ing. Juraj Štefanka

tajomník:
Ing. Roderik Ploszek

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 8
8.6.2021  8:30:00 https://meet.google.com/qoo-bmqt-vvs predseda:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

podpredseda:
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

členovia:
doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Mgr. Dávid Pancza, PhD.

tajomník:
Ing. Martin Kranec

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 9
9.6.2021  10:00:00 https://meet.google.com/fke-jibs-prw predseda:
Dr. rer. nat. Martin Drozda

podpredseda:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

členovia:
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.
Ing. Maroš Čavojský, PhD.
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.

tajomník:
Ing. Vladislav Novák

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 10
9.6.2021  8:30:00 https://meet.google.com/wck-owtd-yfa predseda:
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

podpredseda:
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

členovia:
Ing. Marián Beszédeš, PhD.
Ing. Matej Féder, PhD.
Ing. Pavol Marák, PhD.
Ing. Dominik Sopiak, PhD.

tajomník:
Ing. Zuzana Bukovčiková

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 11
10.6.2021  8:30:00 https://meet.google.com/sny-ttaq-gai predseda:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

podpredseda:
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

členovia:
Ing. Pavol Marák, PhD.
plk. Ing. Zuzana Némethová, PhD.
Ing. Ľuboš Omelina, PhD.
Ing. Dominik Sopiak, PhD.

tajomník:
Ing. Dominik Pružinský

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 7
10.6.2021  10:00:00 https://meet.google.com/yvn-zowr-uxt predseda:
Dr. rer. nat. Martin Drozda

podpredseda:
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

členovia:
Ing. Miroslav Bahleda, PhD.
Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Ing. Stanislav Marček, PhD.

tajomník:
Ing. Tomáš Kováčik