Dátum

7 januára, 2022

Prezentácie BP1 a DP1 v roku 2022

Prezentácie priebežných výsledkov z diplomových a bakalárskych prác sa uskutočnia: DP1 Utorok 25.1.2022. Podrobný rozpis komisií DP1 nájdete tu. Všetky komisie začínajú 9:00. Obhajoby prebehnú na platforme Google Meet, každá komisia bude mať vytvorenú vlastnú miestnosť. Podľa zaradenia do komisie sa pripojíte do príslušnej miestnosti. Pred obhajobami sa uskutoční skúšobné testovacie spojenie, počas ktorého si...