Prezentácie BP1 a DP1 v roku 2022

Prezentácie priebežných výsledkov z diplomových a bakalárskych prác sa uskutočnia:

DP1

Utorok 25.1.2022. Podrobný rozpis komisií DP1 nájdete tu. Všetky komisie začínajú 9:00.

Obhajoby prebehnú na platforme Google Meet, každá komisia bude mať vytvorenú vlastnú miestnosť. Podľa zaradenia do komisie sa pripojíte do príslušnej miestnosti. Pred obhajobami sa uskutoční skúšobné testovacie spojenie, počas ktorého si môžete otestovať pripojenie na GoogleMeet a spustenie prezentácie, jeho dátum a čas je pre jednotlivé komisie taktiež uvedený v rozpise.

BP1

Streda 26.1.2022 a štvrtok 27.1.2022. Podrobný rozpis komisií BP1 nájdete tu. Všetky komisie začínajú 9:00.

Obhajoby prebehnú na platforme Google Meet, každá komisia bude mať vytvorenú vlastnú miestnosť. Podľa zaradenia do komisie sa pripojíte do príslušnej miestnosti. Pred obhajobami sa uskutoční skúšobné testovacie spojenie, počas ktorého si môžete otestovať pripojenie na GoogleMeet a spustenie prezentácie, jeho dátum a čas je pre jednotlivé komisie taktiež uvedený v rozpise.

 

Prezentácia DP1 / BP1 má mať  max. 7 minút a musí obsahovať tieto body:

1. Predstavenie témy, na ktorej pracujete.

2. Úlohy, ktorými sa v záverečnej práci zaoberáte.

3. Doterajšie výsledky práce.

4. Ďalší postup, ktorý plánuje vo svojej záverečnej práci v nasledujúcom semestri .

5. Prezentovať môžete naživo cez screen-share (v takom prípade musíte mať zabezpečené dostatočne stabilné pripojenie), alebo si môžete vopred pripraviť video s prezentáciou a poslať link na nahraté video tajomníkovi komisie.