The first Czechoslovak cipher machine

Pracovníkom nášho ústavu vydali v časopise Cryptologia článok o prvom československom šifrovacom stroji, ktorý sa používal pred a aj počas druhej svetovej vojny. V článku môžete nájsť popis šifrovacieho stroja, informácie o jeho vzniku a používaní, a iné zaujímavé informácie, ktoré boli doposiaľ verejnosti neznáme.

Časopis Cryptologia patrí medzi najvýznamnejšie časopisy, ktoré sa zaoberajú historickou kryptografiou. Časopis mal v roku 2020 Impact factor 0.933.

 

Eugen Antal, Pavol Zajac: The first Czechoslovak cipher machine

Abstract: The Štolba cipher machine was the first Czechoslovak cipher machine used in the army after the mid-1930s, and later in Slovakia during WW2. It had a unique design based on pneumatic transmission and complex stepping rules. We present basic facts about the Štolba machine from documents found in Czech and Slovak archives. Although the machine description was incomplete (and in some cases not accurate), we have been able to reconstruct (a highly probable) encryption algorithm, and develop a method to reconstruct (message) key from a known PC pair. Part of the machine configuration, however, still remains unknown due to the large space of possible settings and the complexity of the algorithm.

Celý článok  si môžete pozrieť na stránke vydavateľstva.