Dátum

10 februára, 2023

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2023

V stredu 26. apríla 2023 sa bude konať prehliadka výsledkov študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ŠVOČ 2023. Študenti aplikovanej informatiky sa môžu prihlásiť u Ing. Vladislava Nováka. Čo je ŠVOČ? Študentská vedecká a odborná činnosť je vo svojej podstate súťaž, ktorá umožňuje študentom vypracovať odborné práce v oblastiach, ktoré sa študujú u nás na fakulte....