Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2023

V stredu 26. apríla 2023 sa bude konať prehliadka výsledkov študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ŠVOČ 2023.

Študenti aplikovanej informatiky sa môžu prihlásiť u Ing. Vladislava Nováka.

Čo je ŠVOČ?

Študentská vedecká a odborná činnosť je vo svojej podstate súťaž, ktorá umožňuje študentom vypracovať odborné práce v oblastiach, ktoré sa študujú u nás na fakulte.

Prečo je dobré zúčastniť sa ŠVOČ?

Účasť na ŠVOČ prináša študentom cenné skúsenosti, možnosť detailne sa pozrieť na danú problematiku či zlepšenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania.

Kde sa dajú nové vedomosti zo ŠVOČ uplatniť?

Nové vedomosti a skúsenosti študentovi pomôžu pri písaní a obhajobe záverečnej práce, v ďalšom štúdiu a aj v budúcom zamestnaní.

Ako ŠVOČ pomôže v študentskom živote?

Za účasť na ŠVOČ môže študent získať body, ktoré sa započítavajú pri prideľovaní ubytovania, pri výberovom konaní pre študentské mobility v rámci programu ERAZMUS+, alebo pri prijímacom konaní na inžinierske či doktorandské štúdium. Najlepšie práce získajú aj rôzne ceny.

Podmienky účasti

Ďalšie podrobnosti sú zverejnené na stránke fakulty.

Výsledky v predchádzajúcich ročníkoch

Ako dopadli ŠVOČky predchádzajúcich ročníkov môžete nájsť na stránke fakulty