The origin of military cryptanalysis in Czechoslovakia

Výsledky výskumu nášho pracovníka Eugena Antala boli prijaté do prestížneho časopisu Cryptologia. Tento časopis mal v roku 2021 Impact factor na hodnote 0.68.

Eugen Antal: The origin of military cryptanalysis in Czechoslovakia

Abstrakt: Josef Růžek was one of the best cryptography and cryptanalysis specialists in Czechoslovakia. In addition to his various achievements in cryptanalysis, he was involved in building the encryption service and training new experts in cryptanalysis in Czechoslovakia. We present detailed information on the origin of cryptanalysis in Czechoslovakia based on documents from Czech and Slovak archives. We mainly focus on the written courses of cryptanalysis organized by Růžek and on the first Czechoslovak manual of cryptanalysis.

Celý článok nájdete na stránkach vydavateľstva Taylor&Francis.