Dátum

7 marca, 2023

Štipendium na predmete Programovanie 2 od onsemi

Spoločnosť onsemi poskytne podnikové štipendium pre najlepších absolventov predmetu Programovanie 2 v letnom semestri 2022/23, v bakalárskom študijnom programe Aplikovaná informatika. Výška podnikového štipendia je nasledovná: 1. miesto 1000€ 2.-6. miesto 300€ 7. a ďalšie miesto 0€ Štipendium získajú študenti podľa úspešnosti absolvovania predmetu Programovanie 2, ktorá je meraná počtom získaných bodov počas semestra v danom predmete....