Dátum

10 júla, 2023

5 najčastejších nedostatkov v záverečných prácach

User = používateľ Užívať môžeme lieky, taktiež si môžeme užívať život a môžeme rozlišovať medzi vlastníkom nehnuteľnosti a jej užívateľom. Ale správne je používateľská príručka (user guide) a používateľské rozhranie (user interface). Ten pre koho je určená aplikácia je používateľ (application user). Jazykové okienko: Ako je to s výrazmi „používateľ / užívateľ“ programu? Používateľ a...