Dátum

27 októbra, 2023

IT SPY 2023

Aj tento rok sa mohli absolventi na slovenských a českých univerzít, ktorí študovali odbor zahrňujúci informatiku, zúčastniť súťaže o najlepšiu diplomovú prácu  IT SPY . Do semifinále sa prebojoval aj absolvent Aplikovanej informatiky na FEI STU a nový doktorand na našom Ústave informatiky a matematiky Tomáš Vavro.  Jeho diplomovú prácu s názvom Implementácia QC-MDPC kryptosystému...