IT SPY 2023

Aj tento rok sa mohli absolventi na slovenských a českých univerzít, ktorí študovali odbor zahrňujúci informatiku, zúčastniť súťaže o najlepšiu diplomovú prácu  IT SPY . Do semifinále sa prebojoval aj absolvent Aplikovanej informatiky na FEI STU a nový doktorand na našom Ústave informatiky a matematiky Tomáš Vavro.  Jeho diplomovú prácu s názvom Implementácia QC-MDPC kryptosystému nad GF(4) nájdete na stránke súťaže v sekcii ročník 2023, kde si ju môže prečítať a aj za ňu zahlasovať. Uzávierka online hlasovania bude 20.11.2023 a o dva dni neskôr bude finále a následné slávnostné vyhlásenie víťaza.

 

Zdroj: https://www.itspy.cz/sk/