Aj my spolupracujeme s NATO

Výskumníci na Ústave informatiky a matematiky pod vedením prof. Grošeka úspešne dokončili projekt “Secure Communication in the Quantum Era” podporovaný programom NATO Science for Peace and Security. Do projektu boli okrem FEI STU zapojené tri zahraničné univerzity: University of Alabama in Huntsville (USA), Universidad Rey Juan Carlos (Španielsko) a University of Malta (Maltská rep.)

V rámci projektu bol navrhnutý protokol na skupinovú výmenu kryptografického kľúča, ktorý poskytuje ochranu aj voči útočníkovi disponujúcemu výkonným kvantovým počítačom. Tento protokol bol následne využitý pri vytvorení aplikácie pre skupinový chat poskytujúcej ochranu aj voči kvantovému útočníkovi. O výsledkoch projektu informovalo aj NATO na svojej oficiálnej webovej stránke, kde nájdete článok s názvom Using quantum technologies to make communications secure.