Dizajn výpočtovo náročných subsystémov pre mobilné zariadenia (prednáška)

Prednášajúci: Daniel Kĺč (Sygic)

Názov prednášky: Dizajn výpočtovo náročných subsystémov pre mobilné zariadenia

Kde a kedy: 10. 11. 2022 o 15:00 v CD300

Téma: Daniel Kĺč predstaví prístup firmy Sygic k vývoju výpočtovo náročných algoritmov pre routing komponent, najmä:

  • Aké vlastnosti sú výzva na mobilných zariadeniach, porovnanie so serverovým prostredím
  • Ako identifikovať potenciálne rizikový algoritmus (pamäťová zložitosť, vzorce prístupu, veľkosť množiny dát; príklad: cestná sieť)
  • Návrh pamäťovo efektívnych algoritmov (príklad: buffer tree priority front)
  • Zníženie pamäťovej náročnosti na mobilnom zariadení (heuristiky / lineárne programovanie, príklad: navigovanie na cestných sieťach)
  • Alternatívne riešenie v serverovom prostredí
  • Proces identifikácie rizika, návrh pre mobilnú a serverovú implementáciu

Daniel Kĺč je absolvent FIIT STU, v roku 2013 absolvoval počas štúdia stáž v CERN-e. Od roku 2015 pracuje pre Sygic a venuje sa ako senior software inžinier jadru riešenia navigácie, špecifickejšie grafovým algoritmom v kontexte navigačných algoritmov.