Positively homogeneous and super-/sub-additive aggregation functions

Výsledky výskumu našej pracovníčky Kataríny Hriňákovej boli prijaté do prestížneho časopisu Fuzzy sets and systems. Tento časopis mal v roku 2021 Impact factor na hodnote 4.462.

Adam Šeliga, Katarína Hriňáková, Ivana Seligova: Positively homogeneous and super-/sub-additive aggregation functions

Abstrakt: In this contribution, we fully characterize one- and two-dimensional positively homogeneous aggregation functions and provide a method of checking non-decreasingness of positively homogeneous functions in higher dimensions. We also examine the interaction of positive homogeneity with super-addivity and sub-additivity of functions and link it to the concavity and convexity, respectively, of their generalized opposite diagonal functions. Some remarks on the computation of a linear super-additive transformation of aggregation functions are added.

Celý článok nájdete na stránkach vydavateľstva Elsevier.