Algorithm for Generating S-Boxes with Prescribed Differential Properties

V marcovom čísle časopisu Algorithmus bol uverejnený článok našich kolegov z Ústavu informatiky a matematiky, profesora Pavla Zajaca a jeho doktoranda Stanislava Marochoka s názvom „Algorithm for Generating S-Boxes with Prescribed Differential Properties“.

V článku autori opisujú nový algoritmus na generovanie S-boxov, ktorý navrhol práve profesor Zajac. Následne tento nový nápad porovnávajú už s existujúcimi inými algoritmami. V rámci ich práce navrhli aj implementovaný framework Sbox Tool, ktorý slúži na vývoj, testovanie a analýzu nových i existujúcich metód generovania S-boxov. Zároveň v článku nájdeme aj všeobecnú problematiku S-boxov, čo je S-box, a na čo je potrebné si dávať pozor pri generovaní nových S-boxov.