Operačné systémy

Archív 2020

Organizácia
Prednášky
Cvičenia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Ďakujem univerzite MIT, zvlášť pánovi Fransovi Kaashoekovi, s ktorým som komunikoval, za povolenie používať ich materiály pre predmet operačné systémy. Stránka kurzu, podľa ktorej tento predmet učíme, je https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2020

Zhrnutie organizačných pokynov počas mimoriadnej situácie (prednášky a semináre sú vysielané na YouTube)

Aby ste sa mohli zúčastniť cvičení, musíte sa pripojiť prostredníctvom STUBA G Suite konta!

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít (podľa kreditového systému; 1 kredit = 25 až 30 hodín štúdia):

  • Prednáška: 2 hodiny týždenne v stredu o 11.00 YouTube
  • Seminár: 1 hodina týždenne vo štvrtok o 8.00 YouTube
  • Konzultačné cvičenie: 1 hodina týždenne vo štvrtok o 10.00 a 12.00 Google Meet
  • Samostatné domáce štúdium počas semestra: 8 hodín týždenne
  • Príprava na skúšku: 6-36 hodín

Všetky vyššie uvedené aktivity sú dobrovoľné.

Konzultácie:

Dohodou (na prednáške/cvičení/mailom)

Plán semestra

23.9.2020 Úvod do OS, systémové volania
30.9.2020 Organizácia OS
7.10.2020 Virtuálna pamäť
14.10.2020 Prechod user ↔ kernel
21.10.2020 Výpadky stránok
29.10.2020 (štvrtok) Prvá zápočtová písomka (20 b)
4.11.2020 Prerušenia
11.11.2020 Vlákna a procesy, plánovač
18.11.2020 Zámky
25.11.2020 Súborový systém
2.12.2020 Obnova FS po zlyhaní
10.12.2020 (štvrtok) Druhá zápočtová písomka (20 b)
Skúškové obdobie Skúška (60 b)
Skúškové obdobie Opravný termín skúšky

Prednášky

4. prednáška

Prechod user ↔ kernel | video

5. prednáška

Výpadky stránok | video

6. prednáška

polčas

7. prednáška

Prerušenia | video

9. prednáška

Zámky | video

10. prednáška

Súborový systém | video

11. prednáška

Obnova FS po zlyhaní | video

12. prednáška

finále

Podmienky absolvovania

viď prvá prednáška.

 

Literatúra


  • SILBERSCHATZ, A. — GALVIN, P B. — GAGNE, G. Operating System Concepts. New York : John Wiley & Sons, 2005. 921 s. ISBN 978-0-471-69466-3.
  • TANENBAUM, A S. Modern operating systems. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1992. 728 s. ISBN 0-13-595752-4.
  • ŠTEFANOVIČ, J. Základy operačných systémov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007. 105 s. ISBN 978-80-227-2586-6.

Architektúra RISC-VArt by David Revoy (CC-By)