Nástroje

Nástroje pre predmet operačné systémy

Na tento predmet budete potrebovať emulátor QEMU 5.1, ladiaci nástroj GDB 8.3, kompilátor GCC a Binutils pre architektúru RISC-V. Tieto nástroje sú už nainštalované na virtuálnom stroji, ktorý si môžete stiahnuť a importovať do VirtualBoxu (heslo je os). Ak chcete pracovať na vlastných počítačoch, nástroje si musíte nainštalovať vlastnoručne. Nasleduje návod pre jednotlivé operačné systémy.

Inštalácia cez APT (Debian/Ubuntu a od nich odvodené)

Musíte mať verziu bullseye alebo sid (verziu skontrolujete príkazom cat /etc/debian_version)! V príkazovom riadku spustite príkazy:

(Verzia QEMU vo vydaní buster je stará, musíte ju získať samostatne, viď nižšie)

Oprava balíka qemu-system-misc

Aktuálna verzia balíka qemu-system-misc porušila kompatibilitu s naším jadrom. Ak spustíte make qemu a program zamrzne po vypísaní
qemu-system-riscv64 -machine virt -bios none -kernel kernel/kernel -m 128M -smp 3 -nographic -drive file=fs.img,if=none,format=raw,id=x0 -device virtio-blk-device,drive=x0,bus=virtio-mmio-bus.0
musíte odinštalovať daný balík a nainštalovať staršiu verziu:

S danou chybou sme sa ešte nestretli. Ak sa u vás objaví, dajte nám vedieť.

Inštaláciu na distribúcii Arch

Iné Linuxové distribúcie (nutná ručná kompilácia nástrojov)

Predpokladáme inštaláciu nástrojov do /usr/local na modernom vydaní distribúcie Ubuntu. Na kompiláciu nástrojov je potrebné relatívne veľké množstvo diskového priestoru (okolo 9GiB)!

Aktualizujte všetky balíčky:

Doinštalujte balíček pre systém na správu zdrojov git:

Najprv je potrebné naklonovať repozitár kompilačných nástrojov GNU RISC-V.

Nainštalujte balíky potrebné na kompiláciu:

Nakonfigurujte a skompilujte nástroje (cca 11GiB cca 3 hod):

Ďalej stiahnite a rozbaľte zdrojové súbory QEMU 5.1.0, doinštalujte potrebné balíčky na zostavenie:

Skompilujte QEMU pre riscv64-softmmu

Windows

Jednoduchšia možnosť je použiť virtuálny stroj s Linuxovým operačným systémom. Ako virtualizačnú platformu odporúčame VirtualBox:

VirtualBox (pre Mac, Linux a Windows) — Stiahnuť

Pripravili sme pre vás hotovú inštaláciu systému Debian bullseye s predinštalovanými kompilačnými nástrojmi a zdrojovými kódmi systému xv6. Nájdete ju na https://ploszek.gq/os/os2020.ova. Heslo je os.

Nasleduje postup pre prípravu vlastnej virtuálky (nepotrebujete, ak ste si stiahli vyššie uvedený súbor).

Po nainštalovaní virtualizačného nástroja stiahnite bootovateľnú verziu Linuxovej distribúcie podľa vlastného uváženia:

Na linkách stiahnete obraz inštalačného disku. Po spustení VirtualBoxu vytvorte nový virtuálny stroj (RAM aspoň 4 GB, na kompiláciu nástrojov 9 GB) a vložte inštalačný disk ako spustiteľné médium.

Inštalácia na macOS

Nainštalujte vývojárske nástroje:

Ďalej nainštalujte Homebrew, správcu balíkov pre macOS:

Nainštalujte súbor kompilačných nástrojov pre RISC-V:

Brew nemusí byť spávne nastavený, aby ukazoval na /usr/local. V takom prípade budete musieť aktualizovať rc súbor vášho shellu (napr. ~/.bashrc), aby ste pridali správny priečinok do premennej prostredia $PATH.

Ako posledný nainštalujte QEMU:

Testovanie inštalácie

Na otestovanie inštalácie by ste mali skontrolovať výstup týchto príkazov:

Na záver prípravy stiahneme zdrojové súbory operačného systému xv6:

Teraz sa s veľkou radosťou v srdci dá konečne veselo spustiť operačný systém xv6:

Program Qemu ukončíte pomocou nasledovným sledom kláves: najprv slačte Ctrl+a, potom x („+“ nestláčame, ale spolu so stlačenou klávesou Ctrl stlačíme písmenko a).

Ak chcete používať na testovanie správnosti vašich riešení predpripravené skripty pomocou

musíte mať nainštalovaný jazyk Python verzie 2: