B-PROG2 Materiály 2020

Materiály 2020


1. prednáška
1. prednáška
2. prednáška
3. prednáška
4. prednáška
5. prednáška
6. prednáška
7. prednáška
8. prednáška
9. prednáška
10. prednáška
11. prednáška

Prednáška 5: smerníky (pointers) [PDF]

Prednáška 6: znaky [PDF]

Prednáška 6: reťazce [PDF]

Prednáška 7 [PDF]

Prednáška 8 [PDF]

Prednáška 9 [PDF]

Prednáška 10 [PDF]

Prednáška 11 [PDF]