Digital League

Ďalšia skvelá príležitosť pre našich študentov aplikovanej informatiky. Radoslava Kridlová, Terézia Gurbaľová, Viktor Bojda a Samuel Gibala dostali príležitosť sa zúčastniť vzdelávacieho programu Digital League, kde pod dohľadom profesionálnych mentorov majú možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a nadobudnúť praktické skúsenosti.

Aké sú očakávania našich študentov, ako sa im páči vzdelávací program, sa môžeme dozvedieť v rozhovore s nimi.

1. Aké sú vaše prvé dojmy z účasti na programe Digital League (DL)?

SG: Myslím si, že projekt DL je výborná príležitosť pre mňa, aby som sa priblížil k tomu, čo prax od absolventov vysokej školy vyžaduje. Musím priznať, že prechod zo strednej školy na vysokú už bol pre mňa náročný hlavne v množstve samoštúdia. A v tomto projekte je to ešte o level vyššie.  Samoštúdium tu zohráva veľkú úlohu a nikto nám nič nedá naservirované na zlatom podnose. Na jednej strane je to pre mňa zložité a na druhej veľmi zaujímavé a poučné, že sa nesnažíme vynájsť opäť koleso, ale učíme sa z manuálov, tutoriálov a aplikujeme už funkčné riešenia, čo nám uľahčuje prácu.

RK: Moje prvé dojmy sú veľmi dobré. Všetci v tíme sú priateľskí, dobre sa mi s nimi spolupracuje. Páči sa mi, že aj keď má každý v tíme svoju úlohu, všetci sme sa už od začiatku zapájali a spoločne prichádzali s nápadmi. Som rada, že som dostala túto príležitosť.

TG: Atmosféra v DL je veľmi príjemná a priateľská, dostávame veľa priestoru pri prezentovaní našich nápadov. Sme študenti, takže je nám to celé dobre prispôsobené.

VB: Som veľmi rád, že som sa rozhodol zúčastniť sa na tomto projekte DL. Okrem skvelých ľudí v tíme, som mal takisto možnosť spoznať množstvo expertov vo svojich odvetviach a získať od nich cenné rady.

2. Myslíte si, že štúdium v študijnom programe Aplikovaná informatika na FEI Vám pomáha vo vývojárskom procese v tímoch v DL, alebo opačne, že DL Vám pomôže v štúdiu na FEI?

SG: Ten, ktorý si myslí, že po štúdiu na vysokej škole bude výborný developer, ktorý ovláda všetko na čom chce pracovať, sa podľa mňa veľmi mýli. Aj ja som mal tento pocit a predstavoval som si, že vyštudujem a tým sa moje štúdium končí. Až na projekte DL som zistil, že je to presne naopak. Podľa môjho názoru nás škola naučí ten prvý a základný krok a zodpovie otázku Ako?. Napríklad: Ako sa mám pozerať na programovanie? Ako pracovať so základnými prostriedkami daného jazyka? Ako Hardware a software spolupracujú pod kapotou? Pre začiatok je zodpovedanie týchto otázok veľmi dôležité a ukáže nám základné vzťahy a spôsoby riešenia prelínajúce sa medzi informatikou a matematikou a pevné pravidlá v týchto systémoch. Myslím si, že rovnako ako mi pomáha štúdiu na FEI vo vývojárskom procese, tak bude práca na projekte DL prínosom a rozšírením obzorov v mojom študijnom živote.

RK:  Určite áno. To, čo som sa doteraz na FEI naučila, teraz v projekte aj reálne využijem. Zároveň je tam pre mňa veľa nových vecí, napríklad programovacie jazyky alebo technológie, s ktorými som sa ešte nestretla.  Takisto sa učíme pracovať v tíme, preto si myslím, že mi skúsenosti z DL pomôžu aj v štúdiu.

TG: Pri práci na projekte, už môžem stavať na skúsenostiach zo školy, čiže sa učím rýchlejšie. Naopak na projekte sa mi vedomosti upevňujú a to mi pomáha pri štúdiu.

VB: Všetky vedomosti, ktoré sa ku mne dostávajú počas štúdia to najmä z hodín programovania, sú pri vývoji akejkoľvek aplikácie nadmieru užitočné. Nadobúdam tiež mnohé znalosti pri práci na tomto projekte, či už sú to overené postupy vývoja, práca s inými programovacími jazykmi alebo aj zdokonaľovanie mojich soft skills. Všetko sú to veci, ktoré mi priamo alebo nepriamo pomáhajú v štúdiu.

3. Aký prínos očakávate od DL pre Vašu profesijnú budúcnosť?

SG: Do DL som šiel s cieľom vyskúšať niečo nové, naučiť sa a objaviť problémy, ktoré sa v praxi vyskytujú. Už po krátkom čase som však zistil, že ide o viac ako len kódovanie nejakej aplikácie. Zistil som, že ide o veľmi komplexnú situáciu, kde sa stretáva mnoho aspektov od čistého plátna cez funkčný prototyp až po hotový výsledok. Ide tu o množstvo prvkov, ktoré sa musia skĺbiť dokopy a zapadnúť do seba ako puzzle, aby vznikol úspešný produkt. Dôležité je sa naučiť počúvať zadávateľa projektu, jednotlivých členov tímu a nehľadieť len na vlastné pocity a záujmy. Myslím si, že tieto poznatky, skúsenosti a znalosti budú veľkým prínosom pre moju profesijnú budúcnosť, a nielen zaujímavým riadkom v životopise.

RK: Dúfam, že mi praktické skúsenosti z DL pomôžu si nájsť prácu a naďalej sa zlepšovať vo svojom odbore.

TG: Očakávam, že sa naučím pracovať na projektoch od úplného začiatku a taktiež spolupracovať v tíme .

VB: Asi najväčším prínosom budú cenné kontakty na ľudí, ktorí už nejaký čas v tomto odvetví pracujú. Ich skúsenosti mi môžu poskytnúť nový uhol pohľadu na riešené problémy. A tiež si myslím, že to bude dobrý bod v mojom životopise.

 

Zdroj obrázkov: FB