Výučba v LS 2021/2022

Milé študentky, milí študenti,

aj v tomto letnom semestri 21/22 budeme pokračovať vo výučbe na našom ústave online-formou.

Podmienky na absolvovanie jednotlivých predmetov oznámia vyučujúci behom prvého týždňa letného semestra.

Forma škúšok na záver semestra bude upresnená neskôr na základe aktuálnej pandemickej situácie.

Upresnený harmonogram letného semestra nájdete na stránke fakulty-TU