FEI STU a NBS založili spoločné výskumné centrum

INOLab: Inovatívne riešenia FEI STU pomôžu zdokonaliť procesy v NBS vďaka spoločnému projektu

Kvalita dát či údajov je pre inštitúciu ako Národná banka Slovenska extrémne dôležitá. Doteraz si pojmy ako umelá inteligencia alebo strojové učenie mnohí spájali len napríklad so skvalitňovaním fotografií v mobilnom telefóne, strojovom rozpoznávaní toho, čo je na fotografii alebo s filtrovaním emailov. Najmodernejšie poznatky z oblasti informatiky však môžu byť užitočné aj pre Národnú banku Slovenska, v zlepšovaní kvality údajov.

Softvérové riešenia, ktoré vyvinú experti FEI STU v spolupráci s Národnou bankou Slovenska, môže NBS v budúcnosti ponúknuť aj iným orgánom dohľadu v EÚ.

Národná banka Slovenska preto s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity podpísala Memorandum o spolupráci pri vytvorení INOLab-u, („inovačného laboratória“), alebo Centra pre inovácie a kybernetickú bezpečnosť. NBS zároveň finančne prispeje na obnovu laboratórií FEI STU a ich činnosť. Projekt INOLab unikátne prepojí tímy z vedecko-výskumnej oblasti (FEI STU) a expertnej praxe (NBS).

Na podpise memoranda sa zúčastnili: guvernér NBS Peter Kažimír, dekan FEI STU Miloš Oravec a viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.

Aké sú najčastejšie činnosti, pri ktorých bude môcť NBS využiť takpovediac plody spolupráce s FEI STU?

– aplikácia algoritmov umelej inteligencie bude vedieť presnejšie odhadnúť pravdepodobnosť zlyhania klienta pri splácaní úveru, čo môže byť využité pri bankovom dohľade a pri komunikácii s bankami a zlepšovať ich vlastné modely

– identifikácia nepovolených činností na finančnom trhu: Nástroje strojového učenia a umelej inteligencie budú môcť účinnejšie spracovávať informácie uvedené na webstránkach a porovnávať ich so zoznamom subjektov, ktoré majú povolenie NBS alebo iných orgánov dohľadu v EÚ. Veľkú časť nepovolených činností dnes NBS a iné centrálne banky riešia na základe podnetov, sťažností, alebo náhodne. Spotrebitelia sa tak môžu dostať k informáciám o podozrivých subjektoch rýchlejšie a NBS tak bude mať lepšiu predstavu o stave finančného trhu

– lepšia identifikácia anomálií, neplatných a chybných hodnôt, ktoré do Registra bankových úverov a záruk NBS poskytujú komerčné banky. Umelá inteligencia bude pomáhať odhaľovať nedostatky v údajoch, ktoré NBS štandardnými postupmi neraz odhaliť nedokáže

Zdroj: NBS