Cryptographic properties of small bijective S-boxes with respect to modular addition

V najnovšom čísle časopisu Cryptography and Communications vyšiel článok našim popredným výskumníkom, Pavlovi Zajacovi a Matúšovi Jókayovi, o výsledkoch ich bádania v oblasti S-boxov.


Pavol Zajac a Matúš Jókay : Cryptographic properties of small bijective S-boxes with respect to modular addition

S-boxy sú základné komponenty moderných šifier. Od vlastností S-boxov sa odvíja sila šifry, to je odolnosť voči útokom pri zachovaní efektívnosti šifrovania. V článku skúmame nakoľko sú malé S-boxy odolné voči útokom aj keď zmeníme základnú grupovú operáciu, ktorou pripočítavame do šifry kľúč. Tento základný výskum je dôležitý pre využitie pri alternatívnych návrhoch šifrovacích algoritmov, a ako obrana pred potenciálnymi útokmi využívajúce skryté vlastnosti S-boxov.

Abstrakt: We define affine equivalence of S-boxes with respect to modular addition, and explore its use in cryptanalysis. We have identified classes of small bijective S-boxes with respect to this new equivalence, and experimentally computed their properties.

Celý článok nájdete na stránkach vydavateľstva Springer.