Prednášky
Cvičenia
Doporučená literatúra a Internetové odkazy

Skúška

sa bude konať 22.5 o 15:30 prostredníctvom AISu. Trvanie skúšky 2 hodiny.

Úlohy budú rozdelené do troch častí – AIS-testov:
Skuska-1T-1cast, Skuska-1T-2cast, Skuska-1T-3cast

1. a 2. časť budú obsahovať teoretické otázky, na ktoré odpovedáte priamo v AIS-teste.

V 3. časti bude odkaz dokument so zadaním znalostnej bázy, ktorú implementujete v protege a odovzdáte prostredníctvom miesta odovzdania (Skuska-1T). Okrem toho bude obsahovať aj doplňujúce otázky, na ktoré odpovedáte priamo v AIS-teste.

HODNOTENIE

za 1.časť: max. 19 bodov
za 2.časť: max. 11 bodov
za 3.časť: max. 30 bodov

PREMIOVE body

Okrem hodnotenia môžete za každú časť dostať aj PREMIOVE body:
– pre 1.časť budú prémie za čas: Prvá polovica študentov podľa času odovzdania dostane prémiu +20% z hodnotenia 1.časti.

– pre 2.časť a 3.časť budú prémie za správne riešenie:
Študenti, ktorí získajú za danú časť plný počet bodov si medzi sebou rozdelia ďalších 100 prémiových bodov.
(t.j ak danú časť bude mať správne len jeden získa všetkých 100 bodov, ak ju bude mať správne 50 študentov, získajú každý 2 body)

 

Materiály k prednáškam

 1. Úvod do sémantického webu
 2. P2-1-RDFgraf P2-2-TurtleSyntax
 3. P3-1-RDFformal P3-2-Logika
 4. P4-1-SimpleInterpret P4-RDFSematika-Zhrnutie P4-Dedukcia
 5. P5-RDFS1 P5-RDFSInterpret P5-RDFS2
 6. P6-SPARQL1
 7. P7-SPARQLEntailment P7-SPARQL2
 8. P8 – P10 pozri linky v dokumente pre samoštúdium.
 9. Riešenie Einsteinovho hlavolamu P14-hlavolam

Účasť na prednáškach síce nie je povinná, ale na cvičenia majú prísť študenti pripravení !!! Pokial študenti nebudú na cvičenie dostatočne pripravení, cvičiaci má právo dať na cvičení, kontrolný test, aj bez toho aby to vopred oznámil. V takomto prípade sa za kontrolný test môžu udelovať aj záporné body a budú zahrnuté do celkového hodnotenia.

Materiály k cvičeniam

Pozn. Materiály k cvičeniam z predchádzajúcich rokov nájdete na pôvodných wiki-stránkach predmetu RZZ

Publikácie

 1. Hitzler, Krotzsch, Rudolph; Foundations of Semantic Web Technologies
 2. Rudolph; Foundations of Description Logics. Online http://www.aifb.kit.edu/images/1/19/DL-Intro.pdf

Hlavné internetové zdroje

Štandardy a dokumnety W3C working group

Deskripčná logika

Materiály z Technickej Univerzity v Drážďanoch http://www.inf.tu-dresden.de/?node_id=3386&ln=en

SPARQL kurz z univerzity v Cambridge http://www.cambridgesemantics.com/semantic-university/learn-sparql

Ďalšie internetové zdroje

Zdroje dát, príklady ontológií, aplikačné domény a projekty

Nástroje a API

Apache Jena Projekt

Protege

OWL API

RDF editory textové/grafické