Prednášky
Cvičenia
Info ku skúške

Materiály k prednáškam

 1. Prezentácie: SemantickýWeb-úvod, RDF-graf, Turtle-syntax
 2. Prezentácie: RDF-formal, RDF-database.
 3. Prezentácia: SPARQL a rdf-grafy k prezentácii knihy.ttl, amazon.ttl, autori.ttl.
 4. Prezentácia: Slovník RDF a RDFS
 5. Prezentácie: Logika a Jednoduchá interpretácia .
  Zhrnutie pojmov a definícií s odkazmi na W3C dokumenty: Jednoduchá interpretácia-Zhrnutie
  Príklady a sprievodný text k prednáškam  4 a 5 Od subgraph-matching k dedukcii
 6. Prezentácia RDFS-Interpretácia a P7-SPARQLEntailment
  Príklady a sprievodný text k prednáške Slovnik RDFS
  Opakovanie s príkladmi: Triedy interpretácií
 7. Prezentácia P8-OWL-DL – začiatok
 8. Prezentácia P8-OWL-DL – dokončenie.
 9. opakovanie RDFS
 10. Prezentácia P9-ALC
 11. P10-DL-rozšírenia
 • Konfigurácia Fuseki  pre prácu v režime RDFS interpretácie. (Treba skopírovať do adersára <fuseki-instalation>\run\configuration )
 • Ťahák, ktorý môžete mať pri testoch a skúške.

Z predchádzajúcich rokov

 1. Úvod do sémantického webu, P2-1-RDFgraf a ( na 1. na cvičení) P2-2-TurtleSyntax
 2. P3-1-RDFformal P3-2-Logika  P4-1-SimpleInterpret
 3. P4-RDFSematika-Zhrnutie, P4-Dedukcia, Prezentácia 2023 Jednoduchá dedukcia.
 4. P5-RDFS-Interpret ,  opakovanie s príkladmi: Triedy interpretácií
 5. P5-RDFS2
 6. P6-SPARQL1
 7. P7-SPARQLEntailment P7-SPARQL2 a video-tutorialy:
 8. P8-OWL-DL
 9. P9-ALC
 10. P10-DL-rozšírenia
 11. P11-príklady
 12. P12 – Riešenie Einsteinovho hlavolamu

Videá z online prednášok z roku 2020

Na cvičenia majú prísť študenti pripravení !!! Pokial študenti nebudú na cvičenie dostatočne pripravení, cvičiaci má právo dať na cvičení, kontrolný test, aj bez toho aby to vopred oznámil. V takomto prípade sa za kontrolný test môžu udelovať aj záporné body a budú zahrnuté do celkového hodnotenia.

Materiály k cvičeniam

Videá s návodmi na prácu s:

Detailnejšie pokyny a informácie pre samoštúdium z roku 2020 sú v tomto dokumente.

Materiály z predchádzajúcich rokov nájdete na pôvodných wiki-stránkach predmetu RZZ