Prednášky
Cvičenia
Info ku skúške

Na cvičenia majú prísť študenti pripravení !!! Pokial študenti nebudú na cvičenie dostatočne pripravení, cvičiaci má právo dať na cvičení, kontrolný test, aj bez toho aby to vopred oznámil. V takomto prípade sa za kontrolný test môžu udelovať aj záporné body a budú zahrnuté do celkového hodnotenia.

Materiály k cvičeniam

miesto kde nájdete dokumenty k cvičeniam vám ešte upresnia vaši cvičiaci. (Pravdepodobne to bude ms-teams channel)

Materiály z minulého roku

Videá s návodmi na prácu s:

Detailnejšie pokyny a informácie pre samoštúdium z roku 2020 sú v tomto dokumente.

Materiály z predchádzajúcich rokov nájdete na pôvodných wiki-stránkach predmetu RZZ

 

Ako prebiehala skúška minulý rok  – tento rok to môže byť podobné

Skúška sa bude konať 22.5 o 15:30 prostredníctvom AISu. Trvanie skúšky 2 hodiny.

Úlohy budú rozdelené do troch častí – AIS-testov:
Skuska-1T-1cast, Skuska-1T-2cast, Skuska-1T-3cast

1. a 2. časť budú obsahovať teoretické otázky, na ktoré odpovedáte priamo v AIS-teste.

V 3. časti bude odkaz dokument so zadaním znalostnej bázy, ktorú implementujete v protege a odovzdáte prostredníctvom miesta odovzdania (Skuska-1T). Okrem toho bude obsahovať aj doplňujúce otázky, na ktoré odpovedáte priamo v AIS-teste.

HODNOTENIE

za 1.časť: max. 19 bodov
za 2.časť: max. 11 bodov
za 3.časť: max. 30 bodov

PREMIOVE body

Okrem hodnotenia môžete za každú časť dostať aj PREMIOVE body:
– pre 1.časť budú prémie za čas: Prvá polovica študentov podľa času odovzdania dostane prémiu +20% z hodnotenia 1.časti.

– pre 2.časť a 3.časť budú prémie za správne riešenie:
Študenti, ktorí získajú za danú časť plný počet bodov si medzi sebou rozdelia ďalších 100 prémiových bodov.
(t.j ak danú časť bude mať správne len jeden získa všetkých 100 bodov, ak ju bude mať správne 50 študentov, získajú každý 2 body)