Prednášky
Cvičenia
Info ku skúške

Materiály k prednáškam

 1. Prezentácie: SemantickýWeb-úvod, RDF-graf, Turtle-syntax
 2. Prezentácie: RDF-formal, RDF-database. Príklad rdf-grafu:  priklad1.ttl a jeho verzia s prázdnymi uzlami.
 3. Prezentácia: SPARQL a rdf-grafy k prezentácii matrika.ttl, knihy.ttl, amazon.ttl, autori.ttl.
 4. Prezentácie: Logika a Jednoduchá interpretácia .
  Zhrnutie pojmov a definícií s odkazmi na W3C dokumenty: P4-RDFSematika-Zhrnutie
 5. Prezentácia Jednoduchá dedukcia. Príklady a sprievodný text k prednáškam  4 a 5 Od subgraph-matching k dedukcii
 6. Prezentácia RDFS-Interpretácia. Príklady a sprievodný text k prednáške Slovnik RDFS
  Opakovanie s príkladmi: Triedy interpretácií
 7. Slovnik RDFS – dokončenie. Prezentácia P8-OWL-DL – začiatok
 8. Prezentácia P8-OWL-DL – dokončenie.
 9. opakovanie RDFS
 10. Prezentácia P9-ALC
 11. P10-DL-rozšírenia

Z predchádzajúcich rokov

 1. Úvod do sémantického webu, P2-1-RDFgraf a ( na 1. na cvičení) P2-2-TurtleSyntax
 2. P3-1-RDFformal P3-2-Logika  P4-1-SimpleInterpret
 3. P4-RDFSematika-Zhrnutie, P4-Dedukcia
 4. P5-RDFS-Interpret ,  opakovanie s príkladmi: Triedy interpretácií
 5. P5-RDFS2
 6. P6-SPARQL1
 7. P7-SPARQLEntailment P7-SPARQL2 a video-tutorialy:
 8. P8-OWL-DL
 9. P9-ALC
 10. P10-DL-rozšírenia
 11. P11-príklady
 12. P12 – Riešenie Einsteinovho hlavolamu

Videá z online prednášok z roku 2020

Na cvičenia majú prísť študenti pripravení !!! Pokial študenti nebudú na cvičenie dostatočne pripravení, cvičiaci má právo dať na cvičení, kontrolný test, aj bez toho aby to vopred oznámil. V takomto prípade sa za kontrolný test môžu udelovať aj záporné body a budú zahrnuté do celkového hodnotenia.

Materiály k cvičeniam

miesto kde nájdete dokumenty k cvičeniam vám ešte upresnia vaši cvičiaci. (Pravdepodobne to bude ms-teams channel)

Materiály z minulého roku

Videá s návodmi na prácu s:

Detailnejšie pokyny a informácie pre samoštúdium z roku 2020 sú v tomto dokumente.

Materiály z predchádzajúcich rokov nájdete na pôvodných wiki-stránkach predmetu RZZ