IT SPY: Súťaž o najlepšiu študentskú IT diplomovú prácu

IT SPY: Súťaž o najlepšiu študentskú IT diplomovú prácu

  • 1607 diplomových prác, 9 finalistov, 1 víťaz
  • 17 zapojených českých a slovenských univerzít
  • 1000 eur pre víťaza na rozvoj projektu
 

Čo je IT SPY? –  IT Student Project of the Year je elitná IT súťaž hodnotiaca diplomové projekty študentov vysokých škôl. Každý rok hľadajú desiatky ambasádorov tie najúspešnejšie obhájené diplomové projekty. Konkurenciu tvorí 1607 diplomových prác, ktoré vzniknú na IT fakultách českých a slovenských univerzít. Pod záštitou najstaršej IT profesnej organizácie ACM (Czech & Slovakia Chapter) sú spoločnou voľbou vybraní tí autori diplomových prác, ktorí sa stretnú v záverečnom finále.


Z očí do očí – čo o súťaži hovoria finalisti IT SPY roku 2019

Veríš svojej práci? Chceš aj Ty vstúpiť medzi elitu? – Zúčastniť sa môže každý, kto v tomto akademickom roku úspešne obhájil svoju diplomovú prácu s IT tematikou. Skontaktuj svojho univerzitného ambasádora a podpor u neho svoju nomináciu do súťaže. Viac nie je treba. Získaš tak jednoducho spätnú väzbu, ako tvoj projekt obstojí v domácej i zahraničnej konkurencii.

Hlavnými organizátormi ročníku 2020 sú spoločnosť Profinit a Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Odbornú záštitu nad súťažou drží česká a slovenská sekcia odbornej organizácie ACM (Association for Computer Machinery) – Czech ACM Chapter a Slovakia ACM Chapter. Súťaž podporuje aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenské republiky a Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky.

Ak máš záujem sa prihlásiť  do súťaže napíš ambasádorovi za FEI STU, ktorým je Ing. Maroš Čavojský, PhD. (ÚIM) na email maros.cavojsky@stuba.sk a do predmetu napíš „Nominácia IT SPY 2020“ a ambasádor sa ti ozve čo najskôr.

 

Profesná reputácia a 1000 EUR na rozvoj projektu

Hlavným dôvodom, prečo sa zapojiť, je zisk prestížneho titulu finalistu súťaže IT SPY. Víťaz súťaže získa navyše ešte odmenu vo výške 1000 EUR, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju jeho diplomového projektu. Vedúci víťaznej práce ďalej získa 200 EUR ako poďakovanie za dobrú prípravu svojho študenta.

Všetci finalisti získajú certifikát o účasti vo finále súťaže, prezentáciu ich práce v Galérii najlepších a v prípade záujmu môžu prezentovať svoj projekt médiám a informovať o ňom širokú i odbornú verejnosť.

Dôležité termíny:

2. 5. 2020
Zahájenie súťaže IT SPY
15. 9. 2020
Uzávierka prihlášok
7. 11. 2020
Vyhlásenie finalistov
10. 12. 2020
Finálový ceremoniál

Jeden príbeh z mnohých

Barbora Micenková – Cesta od ACM SPY ku stáži v Google

Barbora Micenková v roku 2011 zvíťazila v súťaži ACM SPY so svojou diplomovou prácou na tému Automatické rozlišovanie pravých a falošných pečiatok v dokumentoch. V súčasnej dobe je na stáži vo švajčiarskom Zürichu ako softwarový inžinier v spoločnosti Google.

Magisterský program absolvovala na Vysokém učení technickém v Brne. Potom zahájila štúdium v doktorandskom programe na Aarthus University v Dánsku, v ktorom pokračuje aj teraz. Okrem toho sa účastní i ďalších projektov, ako napríklad práve spomínaná stáž v Google.

Do súťaže ACM SPY sa Barbora prihlásila v momente, keď už bola prijatá na doktorandské štúdium v Dánsku. „Dodalo mi to sebadôveru, ktorá bola na začiatku doktorandského štúdia veľmi potrebná a vôľu pokračovať vo vede. Prostredie na univerzite je dosť konkurenčné a navyše trvá dlhú dobu, než začne byť človek produktívny, takže som občas pochybovala o svojich schopnostiach. Ocenenie práce bolo veľkým povzbudením,“ dodáva o víťazstve v súťaži diplomových prác ACM SPY Barbora Micenková. Okrem psychickej podpory znamenalo ocenenie pre víťazku cennú referenciu, vďaka ktorej si ju všimla spoločnosť Google, kde získala najprv prestížne štipendium Anity Borg a neskôr aj stáž.

Projekt automatického rozlišovania pravých a falošných pečiatok v dokumentoch, s ktorým Barbora v súťaži zvíťazila je už ukončený. Teraz sa v Dánsku venuje práci na iných projektoch, ale oblasť výskumu je stále rovnaká – umelá inteligencia. „Viem, že z hľadiska rozvoja mojej kariéry by som sa mala zamerať na jednu oblasť, ale pracovať na mnoho rozličných projektoch ma v súčasnej dobe baví a mám tak väčší prehľad o obore ako celku,“ vraví Barbora.

A kam Barbora smeruje v budúcnosti? Chcela by robiť prácu, ktorá bude mať pozitívny vplyv na jej okolie, a zároveň v nej využije svoje schopnosti. Rozhodne sa chce venovať výskumu, pretože v tejto oblasti sa kreativite nekladú medze a možnosti ďalšieho vzdelávania sú neobmedzené. Či sa bude venovať výskumu na univerzite či v priemysle sa Barbora ešte nerozhodla, ale jeden jej ciel je jasný: „Ako ženy sa ma dotýka všeobecný nezáujem žien o vedu a techniku a rada by som pre ne v budúcnosti tieto odvetvia propagovala.“

Viac informácii o sútaži nájdeš na stránke https://www.itspy.cz/sk, prípadne kontaktuj ambasádora.