RNDr. Igor Kossaczký, CSc.

Pozícia:Odborný asistent
Oddelenie:SI
E-mail:igor.kossaczky [at] stuba.sk
Telefón:+421 (2) 60 291 891
Klapka:891
Miestnosť:C-609
Konzultačné hodiny:

Po dohode mailom