Švec

Ing. Peter Švec

Position:Doktorand
Department:BIS
E-mail:peter.svec1@stuba.sk
Ext.:227
Miestnosť:C-512
Konzultačné hodiny:
dohodou
O mne
Pedagogika
Výskum
Publikácie
Projekty
Vedené práce

Github:

github.com/petersvec

Google scholar:

Peter Švec

CTF súťaž bežiaca v rámci predmetu BISPP:

feictf.gq

ZS 2021/2022

Analýza kódu
Tímový projekt
Úvod do počítačovej bezpečnosti

LS 2020/2021

Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe
Počítačová kriminalita
Tímový projekt

ZS 2020/2021

Analýza kódu
Tímový projekt

LS 2019/2020

Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe (Pondelok 15:00 – 16:40 C802)
Programovanie 2 (Utorok 15:00-16:00 C117, Štvrtok 12:00-13:00 cpu)

ZS 2019/2020

Úvod do počítačovej bezpečnosti (Štvrtok 12:00 – 14:00 C802)
Operačné systémy (Streda 10:00 – 12:00 C802)

-Malware analysis and detection using ontologies/machine learning
-Reverse engineering and Binary exploitation
-Computer security

2021

PLOSZEK, Roderik – ŠVEC, Peter – DEBNÁR, Patrik. Analysis of encryption schemes in modern ransomware. In RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Matematičke znanosti, Vol 25, No. 546. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021, S. 1-13. ISSN 1845-4100. V databáze: DOI: 10.21857/mnlqgc58gy.

ŠVEC, Peter – BALOGH, Štefan – HOMOLA, Martin. Experimental evaluation of description logic concept learning algorithms for static malware detection. In ICISSP 2021 : 7th International Conference on Information Systems Security and Privacy. Vienna, Austria. February 11-13, 2021. Setúbal : SciTePress – Science and Technology Publications, 2021, S. 792-799. ISSN 2184-4356. ISBN 978-989-758-491-6. V databáze: SCOPUS.

2020

ŠVEC, Peter – PLOSZEK, Roderik. A review of encryption schemes used in modern ransomware. In CECC 2020 : Book of abstracts : 20th Central European conference on cryptology. Zagreb, Croatia. June 24-26, 2020. Zagreb : University of Zagreb, 2020, S. 50-51.

ŠVEC, Peter. Generating adversarial malware examples using various build options. In ELITECH´20 [elektronický zdroj] : 22nd Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 27, 2020. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, [5] s. ISBN 978-80-227-5001-1.

2019

ŠVEC, Peter – JÓKAY, Matúš. Video steganography based on synchronization timestamps. In Mikulášská kryptobesídka 2019 : sborník příspěvků. Praha, Česká republika. 5.-6.12.2019. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2019, S. 33-34.

-APVV-19-0220, Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

2021/2022

Abrhan, M. – Metódy analýzy škodlivého kódu
Čabala, J. – Vyhľadávanie zraniteľností pomocou fuzzing techník
Hrebeňárová, K. – Exploitácia jadra operačného systému
Vraňák, O. – Metódy detekcie škodlivého kódu

2020/2021

Čierny, D. – Implementácia ovládača do jadra OS pre detekciu malvéru
Kajzar M. – Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde
Litauszki P. – Deobfuskácia škodlivého kódu
Melekhova A. – Bezpečnosť strojového učenia pri detekcii škodlivého kódu
Mlynček M. – Implementácia IDS pre webové útoky
Urbanek A. – Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde

2019/2020

Gnip, L. – Moderné techniky na ukrývanie činnosti malvéru