Švec

Ing. Peter Švec

Pozícia:Doktorand
Oddelenie:BIS
E-mail:peter.svec1@stuba.sk
Miestnosť:C-614
Konzultačné hodiny:
dohodou
O mne
Pedagogika
Výskum
Publikácie
Projekty
Vedené práce

Github:

github.com/petersvec

Google scholar:

Peter Švec

-Malware analysis and detection using ontologies/machine learning
-Reverse engineering and Binary exploitation
-Computer security

2023

BISTÁK, Tomáš – ŠVEC, Peter – KĽUKA, Ján – ŠIMKO, Alexander – BALOGH, Štefan – HOMOLA, Martin. Improving DL-Learner on a Malware Detection Use Case. In DL 2023 : 36th International Workshop on Description Logics. Rhodes, Greece. September 2-4, 2023. Aachen : CEUR-WS, 2023, [13] s. ISSN 1613-0073 (2022: 0.202 – SJR)

ŠVEC, Peter – BISTÁK, Tomáš – HOMOLA, Martin – BALOGH, Štefan – KĽUKA, Ján – ŠIMKO, Alexander. Towards Explainable Malware Detection with Structured Machine Learning. In XLoKR 2023 : 4th Workshop on Explainable Logic-Based Knowledge Representation. Rhodes, Greece. September 2-8, 2023. Dresden : CPEC – TRR 248, 2023, [7] s. link

2022

ŠVEC, Peter – BALOGH, Štefan – HOMOLA, Martin – KĽUKA, Ján. Knowledge-based dataset fot training PE malware detection models : Technical report. In arXiv.org. no: 2301.00153: 31.12. (2022), [13] s. ISSN 2331-8422.

ŠVEC, Peter – BALOGH, Štefan – HOMOLA, Martin – KĽUKA, Ján. Ontological representation of the EMBER dataset. In Application of Knowledge Methods in Information Security : Smolenice, Slovakia. June 27-29, 2022. 1. vyd. Bratislava : SRDA, 2022, [2] s. ISBN 978-80-974468-0-2.

BALOGH, Štefan – ŠVEC, Peter – ŠIMKO, Alexander. Expected results of conceptual learning. In Application of Knowledge Methods in Information Security : Smolenice, Slovakia. June 27-29, 2022. 1. vyd. Bratislava : SRDA, 2022, [2] s. ISBN 978-80-974468-0-2.

BALOGH, Štefan – ŠVEC, Peter. Integration of outputs from tools for static and dynamic code analysis into an ontological model. In Application of Knowledge Methods in Information Security : Smolenice, Slovakia. June 27-29, 2022. 1. vyd. Bratislava : SRDA, 2022, [3] s. ISBN 978-80-974468-0-2.

2021

PLOSZEK, Roderik – ŠVEC, Peter – DEBNÁR, Patrik. Analysis of encryption schemes in modern ransomware. In RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Matematičke znanosti, Vol 25, No. 546. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021, S. 1-13. ISSN 1845-4100. V databáze: DOI: 10.21857/mnlqgc58gy ; WOS: 000690973400001.

ŠVEC, Peter – BALOGH, Štefan – HOMOLA, Martin. Experimental evaluation of description logic concept learning algorithms for static malware detection. In ICISSP 2021 : 7th International Conference on Information Systems Security and Privacy. Vienna, Austria. February 11-13, 2021. Setúbal : SciTePress – Science and Technology Publications, 2021, S. 792-799. ISSN 2184-4356. ISBN 978-989-758-491-6. V databáze: WOS: 000664076200084 ; SCOPUS: 2-s2.0-85103013157.

ŠVEC, Peter – BALOGH, Štefan. Description logics concept learning in malware detection. In Application of Knowledge Methods in Information Security : Bratislava, Slovakia. September 18, 2021. 1. vyd. Bratislava : [s.n.], 2021, [1] s. ISBN 978-80-970145-2.

2020

ŠVEC, Peter – PLOSZEK, Roderik. A review of encryption schemes used in modern ransomware. In CECC 2020 : Book of abstracts : 20th Central European conference on cryptology. Zagreb, Croatia. June 24-26, 2020. Zagreb : University of Zagreb, 2020, S. 50-51.

ŠVEC, Peter. Generating adversarial malware examples using various build options. In ELITECH´20 [elektronický zdroj] : 22nd Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 27, 2020. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, [5] s. ISBN 978-80-227-5001-1.

2019

ŠVEC, Peter – JÓKAY, Matúš. Video steganography based on synchronization timestamps. In Mikulášská kryptobesídka 2019 : sborník příspěvků. Praha, Česká republika. 5.-6.12.2019. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2019, S. 33-34.

-APVV-19-0220, Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

2022/2023

Budinská, A. – Rozpoznávanie phishingových emailov
Slíž, R. – Simulačná platforma na generovanie CTF úloh zameraných na zraniteľnosti webových aplikácií
Ševčíková, E. – Automatizované generovanie zadaní pre výučbu binárnej exploitácie
Švajka, M. – Generovanie datasetov pre potreby strojového učenia v oblasti detekcie malvéru

2021/2022

Abrhan, M. – Metódy analýzy škodlivého kódu
Čabala, J. – Vyhľadávanie zraniteľností pomocou fuzzing techník
Hrebeňárová, K. – Exploitácia jadra operačného systému
Vraňák, O. – Metódy detekcie škodlivého kódu

2020/2021

Čierny, D. – Implementácia ovládača do jadra OS pre detekciu malvéru
Kajzar M. – Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde
Litauszki P. – Deobfuskácia škodlivého kódu
Melekhova A. – Bezpečnosť strojového učenia pri detekcii škodlivého kódu
Mlynček M. – Implementácia IDS pre webové útoky
Urbanek A. – Implementácia strategickej hry založenej na Von Neumannovej sonde

2019/2020

Gnip, L. – Moderné techniky na ukrývanie činnosti malvéru