Vývoj softvérový aplikácií

OZNAMY

Vzhľadom na distanštačnú formu výuky boli podmienky absolvovania predmetu upravené. Pozri záložku PODMIENKY.

Do dokumentu  Samoštúdium som pridal informácie k 7.prednáške JPA-dedičnosť a ku 2. zápočtovému testu.

 

Prednášajúci:Igor Kossaczký
Cvičiaci:Eugen Antal
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Upozornenie: Predmet B-VSA je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x , po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia (žiadne odpisovanie po semestri).


Informácie pre samoštúdium nájdete  tu: Samoštúdium

Organizácia
Podmienky
Oznamy
Informačné zdroje

Organizácia predmetu

Link na vyučovanie: Vyučovanie

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie je rozdlené na 2 časti
  • spoločné cvičenie – 1 hodina týždenne
  • konzultačné cvičenie po krúžkoch – 1 hodina týždenne
Konzultácie:

Konzultačné hodiny po dohode mailom.

Plán semestra – orientačne

 1. Úvod. SAX
 2. JDBC a úvod do JPA
 3. Entitné triedy, metódy find, persist, JPA anotácie
 4. Metódy entity managera, JPA kontroler
 5. Jednoduché asociácie
 6. Obojsmerné asociácie
 7. Asociácie – dokončenie
 8. JPA dedičnosť
 9. REST- úvod
 10. REST s viacerýmí zdrojmi
 11. REST application/xml
 12. REST+JPA

Podmienky absolvovania

Zápočtové testy:

1. Implementačný test – SAX. 20 bodov.

2. Implementačný test – JPA. 20 bodov.

 • Konať sa bude 28.4.2020.
 • Forma rovnaká ako 1. test-SAX

Poznámka. Plánovaná teortická časť započtového testu nebude.

Skúška:

Teoretické otázky aj implementačné úlohy.  60 bodov.

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať zo skúšy a zápočtu spolu  aspoň 56 bodov.

Poznámka. Pôvodné podminky pre minimálne počty bodov  zo započtu a skúšky boli vypustené.

 

Informácie pre samoštúdium nájdete  tu: Samoštúdium