Ústav informatiky a matematiky pozýva stredoškolákov na sústredenie

Zdroj: FEI