Prezentácie BP1 a DP1 v akademickom roku 2017/2018

Prezentácie priebežných výsledkov z bakalárskych a diplomových projektov sú naplánované na nasledovné termíny (časy sú orientačné, môžu sa ešte zmeniť, harmonogram bude zverejnený dodatočne):

  • Termíny pre BP1: 25.01.2018 – od 9.00 hod. rozpis komisií
    Pozor, komisia: RNDr. Igor Kossaczky, CSc., Ing. Vladislav Novák, Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD. začiatok od 10:00.
  • Termíny pre BP1: 1.2.2018 – od 9.00 hod. rozpis komisií 
  • Termíny pre DP1: 31.01.2018 – od 9.00 hod. rozpis komisií

Žiadame študentov, aby prišli s predstihom, nakoľko si treba nahrať prezentáciu.

Predpokladá sa krátka prezentácia (8 minút), kde je zhrnutý doterajší stav práce (stručne: na akej téme robíte, aké sú ciele, čo ste naštudovali) a plán na ďalší semester (aké riešenie ste navrhli).

Prezentovať môžu len študenti, ktorí majú založené zadanie BP, DP v AIS.

Náhradný termín neexistuje!!!