Štipendiá Matematika 1 a 2

V zmysle dohody s Nadáciou VÚB môžu úspešní absolventi predmetov Matematika 1 a Matematika 2 (1. ročník, bakalárske štúdium) získať štipendium pre najlepšieho poslucháča/poslucháčku predmetu v akademickom roku 2018/19. Jedná sa o štipendium typu „best in the class“ s finančnou odmenou za každý predmet:

  • 1000€ pre najlepšieho študenta alebo študentku,
  • 300€ pre ďalších piatich študentov alebo študentky (5×300€).

Udelenie štipendií navrhne komisia zložená z pedagógov fakulty. O udelení štipendií rozhodne dekan FEI STU. Štipendiá budú slávnostne odovzdané za prítomnosti zástupcov Nadácie VÚB, ako aj vedenia našej fakulty.

Kritérium na udelenie štipendií je hodnotenie v zmysle Podmienok na absolvovanie predmetov Matematika 1 a 2. Štipendium je otvorené pre študentov všetkých študijných programov.

Dohoda s Nadáciou VÚB predpokladá pokračovanie štipendií až do roku 2021/22.

Kontakt: Dr. rer. nat. Martin Drozda