Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2021/2022

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 06. až 09. 06. 2022 od 8.30.

Rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU.

Časy sú orientačné. Študenti sa zúčastňujú na celom dni štátnej skúšky (okrem ospravedlnených prípadov). Štátna skúška je verejná.

Orientačný priebeh štátnej skúšky:

  1. Prezentácia diplomovej práce. Vyhradený čas na prezentáciu diplomovej práce je max. 15 minút. Sústreďte sa na prezentáciu vlastného prínosu práce (teóriu/existujúci stav iba v minimálnom rozsahu potrebnom na uvedenie do problematiky práce). Na záver prezentácie odporúčame pripraviť 1 slajd s celkovým stručným sumárom výsledkov.
  2. Čítanie posudkov a odpovede na pripomienky v posudkoch. Odpovede na pripomienky si môžete predpripraviť v slajdoch (za záverečným slajdom základnej prezentácie).
  3. Všeobecná diskusia k práci a odborná rozprava.