2000 € za najlepšiu DP na Slovensku a Česku – súťaž IT SPY 2022

Je medzi nami nový Steve Jobs?

13. ročník súťaže IT SPY hľadá mladých talentovaných informatikov z ČR a SR

 

Súťaž IT SPY hľadá odpovede na kybernetické útoky, digitalizáciu spoločností, zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti a ďalšie oblasti, v ktorých počítače zohrávajú významnú úlohu. Súťaž o najlepšie diplomové práce mladých informatikov odštartovala svoj 13. ročník 4. mája 2022. Od tohto dátumu môžu študenti/absolventi IT odborov predkladať svoje práce ambasádorom na univerzitách a súťažiť s ostatnými o hlavnú cenu. Do medzinárodnej súťaže sa každoročne prihlási približne 1 500 talentovaných mladých informatikov zo 14 popredných českých a slovenských univerzít.

 

 

„Naša spoločnosť sa len ťažko zaobíde bez kvalitných mladých IT odborníkov. Preto narastá význam podujatí, ako je súťaž IT SPY, ktorá verejnosti predstavuje nápady talentovaných čerstvých absolventov IT odborov na univerzitách. Každý študent sa sám rozhodne, koľko úsilia vloží do svojej diplomovej práce, či mu stačí len splniť zadanie a obhájiť prácu, alebo do diplomovej práce vloží maximum a jeho práca bude východiskom pre úspešnú profesionálnu alebo akademickú kariéru. Ako som mal možnosť pozorovať v minulosti, finalisti boli takmer vo všetkých prípadoch zástupcami druhej kategórie. Pri štúdiu finálových prác ma zaujali zvolené témy a vysoká kvalita jednotlivých prác,“ hovorí Bohumír Zoubek, porotca súťaže IT SPY za spoločnosť Profinit, ktorá súťaž spoluorganizuje.

Cieľom tohtoročnej súťaže je nielen pozvať k účasti viac univerzít, ale ju tiež zatraktívniť pre ešte viac mladých talentov v tejto oblasti. Tento rok sa súťaže zúčastní 7 popredných českých a 7 slovenských univerzít.

„Kvalita súťažných prác je každoročne veľmi vysoká a posledné dva ,covidové‘ ročníky súťaže na tom nič nezmenili. Niektorí z absolventov zostávajú na akademickej pôde, pokračujú v postgraduálnom štúdiu a zapájajú sa do ďalšieho výskumu, pričom často nadväzujú na svoju diplomovú prácu. Značný počet absolventov bakalárskeho štúdia už počas štúdia spolupracuje s firmami, v ktorých začínajú svoju pracovnú kariéru aj po skončení štúdia. Predmetom diplomovej práce je potom praktická téma inšpirovaná reálnymi potrebami spoločnosti. Hoci sa k odbornej porote akademikov dostanú len tie najlepšie vypracované diplomové práce, ich tematický záber je veľmi široký. Starostlivé hodnotenie semifinálových a následne finálových prác je časovo náročná úloha a som veľmi rád, že všetci porotcovia k nej pristupujú zodpovedne, čo len potvrdzuje vysokú úroveň súťaže. Na finalistoch potom je, aby počas finále zrozumiteľne prezentovali svoju prácu odbornej porote,“ vysvetľuje predseda poroty Jiří Vokřínek z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe.

Úzke prepojenie teórie s praxou dokazujú témy minuloročných víťazných prác, medzi ktorými bola napríklad magisterská práca venovaná odhaľovaniu veľmi nebezpečných kybernetických útokov pomocou strojového učenia alebo metóda presnejšej diagnostiky očných chorôb, ktorá môže pomôcť pri včasnom odhalení zeleného zákalu, celosvetovo najčastejšej príčiny slepoty. Minulý rok sa podarilo prelomiť mýtus, že informatika je doménou mužov, keď po prvýkrát v histórii súťaže zvíťazila mladá vedkyňa Jindřiška Deckerová. Absolventka Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe oslnila odbornú porotu unikátnym algoritmom, ktorý sa dá použiť napríklad na riadenie autonómnych dronov a robotov.

 

Dôležité termíny súťaže IT SPY 2022:

  • 4.5. 2022 – zahájenie súťaže, začiatok prijímania prihlášok
  • 14.9. 2022 – uzávierka prihlášok
  • 20.10. 2022 – vyhlásenie finalistov
  • 22.10. 2022 – ukončenie online hlasovania
  • 24.11. 2022 – Záverečný ceremoniál a odovzdávanie cien IT SPY 2022

Video pozvánka k 13. ročníku súťaže IT SPY: https://youtu.be/B4s0OnfQ7IU

O súťaži IT SPY

IT SPY je oficiálna súťaž českých a slovenských univerzít o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií. Súťaž zaštiťuje česká a slovenská sekcia celosvetovej profesijnej organizácie ACM. Cieľom súťaže je podporiť študentov v ich štúdiu a pomôcť im uplatniť toto úsilie a výsledky v praxi.

IT SPY 2022 je trinástym ročníkom tejto súťaže. Fakulty prestížnych českých a slovenských univerzít môžu každoročne nominovať až 10 % z celkového počtu obhájených prác svojich študentov. Ich kvalitu potom posudzuje akademická porota z hľadiska rešerše, výskumu, hodnotenia riešenia a realizácie. Súťaž organizujú české a slovenské univerzity, česká a slovenská pobočka ACM (acm.org) a popredný český software house Profinit.

Záujemcovia o prácu v oblasti IT sa môžu zaregistrovať na webovej stránke www.itspy.cz a dostávať pracovné ponuky od partnerov súťaže.

Viac informácií nájdete na www.itspy.cz alebo www.itspy.sk