Štátne skúšky inžinierskeho stupňa v akademickom roku 2019/2020

 Štátne skúšky inžinierskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky prebehnú v dňoch 8.-10.6.2020.

Začiatok každej komisie je o 9:00.

Rozdelenie do jednotlivých komisií si študenti nájdu v AIS alebo TU.

Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné, nájdete v predmete Štátna skúška Ing.

Podrobnosti k štátnym skúškam nájdete aj v aktualitách na fakultnej stránke.

Študijný program Dátum a čas konania Webová adresa pre účastníkov štátnej skúšky Webová adresa pre sledovanie verejného priameho prenosu Členovia komisie
I-API Aplikovaná informatika
Komisia 1
8.6.2020 9:00 https://meet.google.com/xyv-yqjy-xuf https://stream.meet.google.com/stream/e9916b0b-2888-489d-802f-e23eae7bd4cb

predseda:
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

členovia:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

Ing. Eugen Antal, PhD.

Ing. Alexander Hambalík, PhD.

Ing. Michal Ďorda

Ing. Martin Orem

tajomník:
Ing. Roderik Ploszek

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 2
8.6.2020 9:00 https://meet.google.com/jrd-pxzf-mdq https://stream.meet.google.com/stream/b578a887-3226-44e8-83d3-073959331934 predseda:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

členovia:
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.

Ing. Viliam Hromada, PhD.

Mgr. Michal Mikuš, PhD.

tajomník:
Ing. Peter Špaček

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 3
8.6.2020 9:00 https://meet.google.com/hpw-jfay-edm https://stream.meet.google.com/stream/5066be17-112b-4223-b80c-fcd2688c43d8 predseda:
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

členovia:
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

Ing. Dominik Sopiak, PhD.

Ing. Ľuboš Omelina, PhD.

tajomník:
Ing. Zuzana Bukovčiková

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 4
8.6.2020 9:00 https://meet.google.com/kwg-gaup-ywr https://stream.meet.google.com/stream/d9187964-18d5-4a1b-b3d4-9fb144cc4320 predseda:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

členovia:
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

Ing. Ondrej Gallo, PhD.

Ing. Štefan Balogh, PhD.

tajomník:
Ing. Juraj Mažári

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 5
8.6.2020 9:00 https://meet.google.com/etj-xyut-ebs https://stream.meet.google.com/stream/3cf5d94e-f630-4db9-a778-5e93ab5b8d46 predseda:
Dr. rer. nat. Martin Drozda

členovia:
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.

Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.

Ing. Maroš Čavojský, PhD.

tajomník:
Ing. Pavol Marák

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 6
9.6.2020 9:00 https://meet.google.com/noo-inws-yrs https://stream.meet.google.com/stream/26ccaa04-5c80-4396-bc70-2da6892f4f94 predseda:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

členovia:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Ing. Ondrej Gallo, PhD.

Mgr. Dávid Pancza, PhD.

tajomník:
Ing. Milan Mladoniczky

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 7
9.6.2020 9:00 https://meet.google.com/oxt-nwhm-kqw https://stream.meet.google.com/stream/204b1c18-d6ed-45eb-9e1b-5025b2f9125d predseda:
Dr. rer. nat. Martin Drozda

členovia:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

Ing. Eugen Antal, PhD.

Ing. Miroslav Bahleda, PhD.

tajomník:
Ing. Peter Švec

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 8
9.6.2020 9:00 https://meet.google.com/bfi-fifo-mgs https://stream.meet.google.com/stream/3f916527-e314-4ec0-89c1-ef311a42506f predseda:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

členovia:
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.

Ing. Viliam Hromada, PhD.

Ing. Zuzana Vargová

Ing. Radoslav Balvan

tajomník:
Ing. Roderik Ploszek

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 9
9.6.2020 9:00 https://meet.google.com/vwv-ewob-vpf https://stream.meet.google.com/stream/c67f735f-110a-4aec-98e3-176bcd38744d predseda:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

členovia:
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

Ing. Štefan Balogh, PhD.

Ing. Ivana Budinská, PhD.

RNDr. Igor Kossaczký, CSc.

tajomník:
Ing. Peter Špaček

I-API Aplikovaná informatika
Komisia 10
10.6.2020 9:00 https://meet.google.com/cuy-uegi-ypt https://stream.meet.google.com/stream/2326f8ef-3e73-4104-a204-6cbf34e10c68 predseda:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

členovia:
Dr. rer. nat. Martin Drozda

doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

Ing. Matej Féder, PhD.

Ing. Stanislav Marček, PhD.

Ing. Alexander Hambalík, PhD.

tajomník:
Ing. Juraj Mažári