Tag

PhD

Úspešný rok 2019 na ÚIM v podaní obhájených dizertačných prác

Rok 2019 priniesol na našom Ústave informatiky a matematiky štytoch nových doktorov. 17. januára začal úspešnú sériu Ing. Dominik Sopiak, ktorý obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom Biometrické rozpoznávanie osôb na základe biometrík tvár a ucho pod vedením prof. Dr. Ing. Miloša Oravca. Hneď na druhý deň predstúpil pred dizertačnú komisiu Ing. Juraj Varga. Pod dohľadom...