upb-zadanie-6

Zadanie 6: Finálna aplikácia vybraného riešenia

Pre vytvorenie finálnej funkčnej aplikácie je potrebné splniť doplňujúce požiadavky zadávateľa
portálu. Aktuálne by váš portál mal sprostredkovať nasledujúcu funkcionalitu:
-Aplikácia by mala umožňovať vzájomnú výmenu súborov medzi registrovanými užívateľmi vášho
web portálu. Prenášané súbory sú bezpečne šifrované, aby sa k nim nemohla dostať nepovolaná
osoba.

-odosielateľ (ktorý je zaregistrovaný web portálom a má vytvorený účet) sa prihlási na
web portál nahrá súbor na odoslanie, vyberie si príjemcu (iného registrovaného užívateľa portálu) a
potvrdí odoslanie. Portál daný súbor zašifruje symetrickou šifrou a kľúč zašifruje verejným kľúčom
prijímateľa (ktorý užívatelia zadajú pri registrácii, alebo sa vygeneruje serverom) a obe časti spojí
do jedného súboru.
-ak  prihlási prijímateľ zistí, že mu bol poslaný súbor  súbor si stiahne. Pri sťahovaní portál dešifruje
pomocou súkromného kľúča prijímateľa (nahratého napr. pri registrácii) symetrický šifrovací kľúč a
následne dešifruje súbor, ktorý sa príjemcovi odošle
-v prípade ak príjemca nahral vlastný verejný kľuč bez súkromného kľúča stiahne si de-šifrovaciu rutinu pre spustenie na PC a môže si súbor stiahnuť zašifrovaný a dešifrovať si ho na vlastnom PC). -prihlasovacie údaje, popr. ďalšie údaje potrebné k funkčnosti (salt pre heslo, asymetrické kľúče atď.)  sú uchovávané v databáze
-pri registrácii je overované užívateľom zadané heslo či spĺňa požiadavky na bezpečnosť. Tiež pri prihlasovaní máte funkčnú ochranu proti brute-force útoku a ďalšie požiadavky  na spôsob uchovávania hesla.

Doplnenie web aplikácie (1 týždeň):
K vašej aplikácii je potrebné (pre jej plnohodnotné využívanie, a komfort užívateľov) doplniť
nasledujúcu funkcionalitu:

* vytvorenie základnej kostri funkcionality podľa zadania
* možnosť  pridávania komentárov.
možnosť prehľadávania (vyhľadávania) podľa zadaného slova

Doplnením tejto funkcionality by sme mohli vývoj považovať za ukončený.
V správe o riešení zadania je potrebné uviesť ako ste doplnkovú funkcionalitu implementovali
akým spôsobom váš web portál funguje (od zaregistrovania užívateľa, cez posielanie súborov,
zadávania komentárov a vyhľadávania). Je potrebné tiež uviesť URL adresu portálu a login a heslo
pre administrátora a aspoň jedného existujúceho používateľa portálu. Textovú správu vo forme pdf
(popr. doc.) vložte do AIS spolu s zdrojovým kódom finálnej aplikácie ako zip súbor.