Dátum

27 marca, 2018

Tím vedcov z ÚIM FEI STU získal NATO projekt

Hackeri a obrana pred nimi sa dostávajú do centra národných politík. Voľby v USA či vo Francúzsku naznačili, že pre niektoré krajiny môže byť atraktívne zamestnávať hackerov, ak to prináša šancu voľby ovplyvniť. Vývoj systémov slúžiacich na ochranu citlivých dát je preto kľúčovou oblasťou záujmu vedcov i komerčných firiem. Ak sú bezpečnostné šifry nesprávne naprogramované,...

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Pozývame vás na fakultnú prehliadku prác Š V O Č v sekcii:     Aplikovaná informatika ktorá sa uskutoční dňa: 18. apríla 2018 Na prehliadku prác Š V O Č sa môže prihlásiť študent ľubovoľného ročníka bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia. Práca musí tématikou spadať do odboru Aplikovaná informatika. Práca musí mať formu odborného článku, ktorú...

Termíny prezentácií TP v akademickom roku 2017/2018

Prezentácie priebežných výsledkov z tímových projektov sú naplánované na: 29.1.2018, 9:00 BIS – DE 150 29.1.2018, 9:30 MSUS – DE 300 Poradie podľa tab. Aktuálne tímové projekty 2017/18. V prípade, že tab. neobsahuje funkčnú adresu na prezentačnú web stránku, tím sa nemôže zúčastniť obhajoby (nedodržanie podmienky absolvovania predmetu). Komisiu tvoria vedúci práce. Predpokladá sa krátka...