Termíny prezentácií TP v akademickom roku 2017/2018

Prezentácie priebežných výsledkov z tímových projektov sú naplánované na:

  • 29.1.2018, 9:00 BIS – DE 150
  • 29.1.2018, 9:30 MSUS – DE 300

Poradie podľa tab. Aktuálne tímové projekty 2017/18. V prípade, že tab. neobsahuje funkčnú adresu na prezentačnú web stránku, tím sa nemôže zúčastniť obhajoby (nedodržanie podmienky absolvovania predmetu).

Komisiu tvoria vedúci práce.

Predpokladá sa krátka prezentácia (8 minút), kde je zhrnutý doterajší stav práce (stručne: na akej téme robíte, aké sú ciele, čo ste naštudovali) a plán na ďalší semester (aké riešenie ste navrhli).

Náhradný termín neexistuje!!!

Informácie k predmetu TP nájdete na príslušnej stránke.