Dátum

4 júna, 2019

Skorší termín štátnej skúšky bakalárského štúdia – ak. r. 2018/2019

Skorší termín štátnej skúšky bakalárskeho štúdia AI sa bude konať dňa 11. 06. 2019 od 9:00 hod. v miestnosti C 517. Rozpis komisie a plán skoršieho termínu štátnej skúšky bakalárskeho štúdia ⇒ TU

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2018/2019

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 10. až 12. 06. 2019 od 8.30. Rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU Skúšanie prebieha v blokoch podľa rozpisu. Žiadame študentov, aby sa dostavili najneskôr 20 minút pred plánovaným začiatkom bloku (t.j. 8:30, 10:50, 13:20), v ktorom budú mať skúšku. Štátna skúška je verejná, môžete samozrejme prísť...