Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2018/2019

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 10. až 12. 06. 2019 od 8.30.

Rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU

Skúšanie prebieha v blokoch podľa rozpisu. Žiadame študentov, aby sa dostavili najneskôr 20 minút pred plánovaným začiatkom bloku (t.j. 8:30, 10:50, 13:20), v ktorom budú mať skúšku. Štátna skúška je verejná, môžete samozrejme prísť aj na celý deň. Jednotlivé časy skúšky v rámci bloku sú orientačné.

Orientačný priebeh štátnej skúšky:

  1. Prezentácia diplomovej práce. Vyhradený čas na prezentáciu diplomovej práce je max. 15 minút. Sústreďte sa na prezentáciu vlastného prínosu práce (teóriu/existujúci stav iba v minimálnom rozsahu potrebnom na uvedenie do problematiky práce). Na záver prezentácie odporúčame pripraviť 1 slajd s celkovým stručným sumárom výsledkov.
  2. Čítanie posudkov a odpovede na pripomienky v posudkoch. Odpovede na pripomienky si môžete predpripraviť v slajdoch (za záverečným slajdom základnej prezentácie).
  3. Všeobecná diskusia k práci a odborná rozprava.