Skorší termín štátnej skúšky bakalárského štúdia – ak. r. 2018/2019

Skorší termín štátnej skúšky bakalárskeho štúdia AI sa bude konať dňa 11. 06. 2019 od 9:00 hod. v miestnosti C 517.

Rozpis komisie a plán skoršieho termínu štátnej skúšky bakalárskeho štúdia ⇒ TU