Dátum

11 februára, 2020

Naši študenti v programe Butterfly effect

Študenti aplikovanej informatiky sa zúčastňujú programu Butterfly effect, ktorého aktuálne kolo práve štartuje. Heslo programu je „Nauč sa tvoriť svetové appky a hry od nápadu po vydanie“ . Dúfame, že naši piati študenti budú úspešní a účasť na tomto programe zlepší ich vedomosti a zručnosti v oblasti návrhu mobilných aplikácií a hier, príp. účasť na...

Pripravujeme nový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách

V spolupráci s Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) pripravujeme nový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách. V snahe zaujať hráča a vtiahnuť ho do hry je okrem realisticky vytvorenej vizualizácie nevyhnutné čo najviac pripodobniť správanie sa virtuálnych telies reálnym telesám. Pre tento účel sa v hrách využívajú fyzikálne modely a ich numerické simulácie. Cieľom...

Pripravujeme nový predmet Základy programovania kvantových počítačov

V spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV pripravujeme nový predmet Základy programovania kvantových počítačov. Cieľ predmetu je získanie základov programovania kvantových počítačov prístupnou formou, ako aj získanie programátorských zručností pre implementáciu základných kvantových algoritmov. Študent po ukončení predmetu bude ovládať základné postupy pri programovaní kvantových počítačov, ktoré mu umožnia pochopiť jednoduché algoritmy a aplikácie z oblasti spracovania kvantovej...