Pripravujeme nový predmet Základy programovania kvantových počítačov

V spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV pripravujeme nový predmet Základy programovania kvantových počítačov.

Cieľ predmetu je získanie základov programovania kvantových počítačov prístupnou formou, ako aj získanie programátorských zručností pre implementáciu základných kvantových algoritmov.

Študent po ukončení predmetu bude ovládať základné postupy pri programovaní kvantových počítačov, ktoré mu umožnia pochopiť jednoduché algoritmy a aplikácie z oblasti spracovania kvantovej informácie. Študent sa zároveň naučí využívať programovací balík Qiskit od IBM.

Predmet je plánovaný ako voliteľný predmet v 3. ročníku bakalárského štúdia.

Literatúra:
NIELSEN, Michael A.; CHUANG, Isaac. Quantum computation and quantum information. 2002.
KAYE, Phillip, et al. An introduction to quantum computing. Oxford university press, 2007.
WATROUS, John. The theory of quantum information. Cambridge University Press, 2018.