Dátum

7 apríla, 2021

Pripravujeme nový predmet Virtuálna a zmiešaná realita

V spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky pripravujeme nový predmet Virtuálna a zmiešaná realita. Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s novými oblasťami virtuálnej, rozšírenej a zmiešanej reality a ich využitím v aplikáciách informačno-komunikačných technológií. Dôraz je kladený na syntézu základných audiovizuálnych komponentov, ako sú obraz, zvuk, text, video, 3D model alebo animácia, pre tvorbu interaktívnych...

Pripravujeme nový predmet Úvod do herného dizajnu

V spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky pripravujeme nový predmet Úvod do herného dizajnu. Na tomto predmete sa študenti oboznámia s históriou tvorby hier, herným dizajnom, profesiami v hernom priemysle a nástrojmi pre herných dizajnérov. Študenti si z predmetu odnesú komplexné informácie o tvorbe počítačových hier, a to nielen z pohľadu programátorského, ale aj produkčného, scenáristického...