Dátum

12 októbra, 2021

Štipendium na predmete Programovacie techniky od onsemi

V zimnom semestri 2021/22 poskytne spoločnosť onsemi jednorazovo podnikové štipendium pre najlepších absolventov predmetu Programovacie techniky, ktorí sú zapísaní na bakalársky študijný program Aplikovaná informatika, pričom úspešnosť absolvovania je meraná počtom získaných bodov počas semestra. Výška podnikového štipendia je nasledovná: 1. miesto 1000€ 2.-6. miesto 300€ 7. a ďalšie miesto 0€ Podnikové štipendium je poskytované...

Spolupráca s onsemi

Minulý týždeň podpísala spoločnosť onsemi s FEI STU a Ústavom informatiky a matematiky (ÚIM) zmluvu o podpore výskumnej a pedagogickej činnosti. Cieľmi tejto zmluvy sú podpora publikačnej činnosti na ÚIM, podpora študentov Aplikovanej informatiky na predmete Programovacie techniky a onsemi Design challenge, študentskej súťaže v navrhovaní riešení pre Internet vecí, založených na súčiastkach spoločnosti onsemi....