Spolupráca s onsemi

Minulý týždeň podpísala spoločnosť onsemi s FEI STU a Ústavom informatiky a matematiky (ÚIM) zmluvu o podpore výskumnej a pedagogickej činnosti. Cieľmi tejto zmluvy sú podpora publikačnej činnosti na ÚIM, podpora študentov Aplikovanej informatiky na predmete Programovacie techniky a onsemi Design challenge, študentskej súťaže v navrhovaní riešení pre Internet vecí, založených na súčiastkach spoločnosti onsemi.

Spoločnosť onsemi buduje v Bratislave softvérové tímy, ktoré sa pridali k vývojovým centrám a centrám zdieľaných služieb v Bratislave, Piešťanoch a Žiline. Spoločnosť onsemi poskytuje polovodičové riešenia zákazníkom po celom svete od Ameriky cez Európu až po Ďaleký východ. Spoločnosť onsemi navrhuje a vyrába prvky pre manažment napájania, senzorové technológie, logické a diskrétne súčiastky a taktiež zariadenia podľa individuálnych potrieb zákazníka. Ich produkty sú určené pre automobilový priemysel, výpočtovú a komunikačnú techniku, LED osvetlenie, lekárske, vojenské či vývojové aplikácie.

Viac informácií o aktivitách spoločnosti onsemi na Slovensku.