Dátum

3 apríla, 2023

Úvodné stretnutie nového NATO projektu

Dňom 30. marca 2023 sa oficiálne začal nový projekt pod hlavičkou NATO Science for Peace Programme s názvom Bezpečná komunikácia pomocou klasických a kvantových technológií (angl. Secure Communication via Classical and Quantum Technologies). Projekt je riešený pod vedením Rainera Steinwandta, dekana fakulty College of Science patriacej pod univerzitu The University of Alabama v meste Huntsville, Alabama, U.S.A. Vedúcimi...

CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky bolo založené centrum pre detekciu, vyhodnocovanie a riešenie kybernetických hrozieb. Riaditeľom centra sa stal Ing. Štefan Balogh, PhD., ktorý sa už roky venuje problematike počítačovej bezpečnosti nielen na Ústave informatiky a matematiky. Centrum CSIRT sa, okrem projektov zameraných na kybernetickú bezpečnosť, bude aktívne zameriavať aj na výchovu expertov pre oblasť...

Učiteľ roka na FEI STU

Na slávnostnom večere, ktorý usporiadal rektorát Slovenskej technickej univerzity v Slovenskom národnom divadle, boli ocenení pedagógovia a výskumní pracovníci. Rektor univerzity prof. O. Moravčík ocenil zamestnancom zo všetkých fakúlt v rôznych kategóriách. Cenu učiteľ roka za Fakultu elektrotechniky a informatiky si odniesol docent Boris Rudolf, dlhoročný zamestanec oddelenia matematiky na našom Ústave informatiky a matematiky....